Valörer i dollar, sedlar och mynt

Den amerikanska dollarn används som valuta i USA men även som officiell valuta i ett flertal andra länder, främst i Sydamerika och Karibien. De första pengarna lanserades år 1792 i form av ett silvermynt som kallades half dime och som hade ett värde på 5 cent. Genom åren har USA lanserat många olika mynt och sedlar men använder sig idag av sedlar i valörerna 1, 2, 5, 10, 20, 50 och 100 dollar. Mynt finns i valörerna 1, 5, 10, 25 och 50 cent samt 1 dollars mynt.

Amerikanska dollar sedlar

Det är den privatägda banken Federal Reserve, som också är USA:s centralbank, som har monopol på att tillverka amerikanska dollar idag. Federal Reserve, även kallat FED, grundades år 1913 och har sedan dess tillverkat sedlar genom The Bureau of Engraving and Printing. Hur mycket pengar som tillverkas bestäms på FED:s årliga möten och styrs av den rådande världsekonomin. I början på år 2021 fanns en penningmängd på totalt 18,3 biljoner dollar i omlopp, varav 17,8 biljoner dollar bestod av sedlar, vilket är en ökning med cirka 20 % från föregående år.

De sedlar som tillverkas idag är med valörerna 1, 2, 5, 10, 20, 50 och 100 dollar. Sedlar med valörerna 2 dollar och 50 dollar är ganska ovanliga idag men tillverkas dock fortfarande. Många butiker i USA har beslutat sig för att inte ta emot högre valörer än 50 dollar vilket har lett till att 20 dollarssedeln är vanligast idag av de högre valörerna.

Amerikanska sedlar

Alla amerikanska sedlar har ett porträtt på framsidan av en amerikansk president eller en betydelsefull person och en baksida med ett motiv som har ett stort symboliskt värde.

  • 1 USD - George Washington (Great Seal of the United States)
  • 2 USD - Thomas Jefferson (Declaration of Independence)
  • 5 USD - Abraham Lincoln (Lincoln Memorial)
  • 10 USD - Alexander Hamilton (U.S. Treasury)
  • 20 USD - Andrew Jackson (White House)
  • 50 USD - Ulysses S. Grant (United States Capitol)
  • 100 USD - Benjamin Franklin (Independence Hall)

Amerikanska dollarsedlar med höga valörer

Det har även tryckts sedlar med valörerna 500, 1 000, 5 000, 10 000 och 100 000 dollar. Dock så slutade FED att trycka sedlar med valörer överstigande 100 dollar år 1945. Anledningen till att man slutade trycka sedlar i högre valörer var att det fanns ett fungerande elektroniskt banksystem men även för att sedlarna ofta användes i samband med organiserad brottslighet.

Det finns fortfarande sedlar i dessa valörer i cirkulation och de är fortfarande giltiga som betalningsmedel, förutom 100 000 dollars sedlar som aldrig kom ut i cirkulation och därmed är ogiltiga. Dock är samlarvärdet på en 10 000 dollarssedel betydligt högre än dess ursprungliga värde och ligger idag på cirka 70 000 dollar.

Olika amerikanska dollarsedlar.

Amerikanska mynt

Det första amerikanska myntet lanserades år 1792 och var ett mynt med valören 5 cent. Mynten fick namnet half dime och tillverkades i 1 500 exemplar. Genom åren har många olika mynt florerat på den amerikanska marknaden i valörerna 1 cent upp till 20 dollar och som var tillverkade i silver, koppar, nickel eller guld. Idag används mynt i valörerna 1, 5, 10, 25 och 50 cent samt 1 dollarsmynt. Totalt finns uppskattningsvis mynt till ett värde på 500 miljarder dollar i omlopp.

Olika amerikanska mynt.