Centralbanken Federal Reserve

Federal Reserve, som vanligtvis benämns FED, är en centralbank i USA som har till uppgift att upprätthålla ekonomisk stabilitet i landet. Federal Reserve-systemet skapades år 1913 efter flera år av kaos och ekonomisk instabillitet på den amerikanska marknaden. Till skillnad mot andra centralbanker så ägs inte centralbanken Federal Reserve av staten utan ägarna består istället av privatägda banker.

Styrelsen utses dock av presidenten och består av folkvalda guvernörer. Staten har ingen insyn i och direkt påverkan på centralbankens verksamhet dock ska banken lämna en årlig redovisning till USA:s talman. En majoritet av centralbankens vinst överförs årligen till statens finansdepartement.

Federal Reserve består av 12 lokalkontor

Centralbanken Federal Reserve har sitt huvudkontor beläget i Washington D.C. Federal Reserve har tolv stycken regionala lokalkontor som ligger utspridda i storstäder runt om i USA och som ansvarar för sina respektive regioner. Dessa städer är Boston, Dallas, Philadelphia, Cleveland, San Francisco, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, och New York.

Privata affärsbanker är skyldiga att inneha aktier i de regionala centralbankerna och får även utse en del av ledamöterna i de lokala centralbankerna.

Centralbanken Federal Reserves verksamhet

FED:s verksamhet omfattar bland annat att vara en centralbank för USA men även fungera som ett beslutande organ för landets bankverksamheter. Det innebär bland annat att banken utfärdar tillstånd, övervakar och reglerar bankers verksamheter i USA och ser till att det råder en ekonomisk stabilitet. Vid centralbankens åtta möten som hålls årligen beslutar man även över styrräntan i USA.

Federal Reserve har monopol på att tillverka amerikanska dollarsedlar och mynt vilket sammantaget gör att centralbanken har total kontroll över den amerikanska dollarn. Det innebär att Federal Reserve är världens mäktigaste centralbanker då US dollar används i många länder som huvudvaluta. Även råvaror som olja, metaller och jordbruksprodukter är låsta till dollarn.

Övriga ansvarsområden

  • Centralbanken tillhandahåller nödlån till banker.
  • Ger ut obligationer och andra räntebärande papper.
  • Ansvarar för USA:s bankkonton som exempelvis skattekonton.
  • Är ett organ som skyddar privatkonsumenters intressen och rättigheter.
  • Har ett ansvar för att hitta en balans mellan privata bankers intressen och statens ansvar för att ha en ekonomisk stabilitet i landet.
  • Ansvarar för att hantera den totala penningmängden i landet.
  • Ska genomföra åtgärder för att landet ska ha stabila priser, maximal sysselsättning och motverka inflation och deflation.
  • Tillhandahålla med tjänster för depåer, staten och utländska finansinstitut.
  • Ansvara för betalningssystem och underlätta för betalningar och överföringar.
  • Lägga upp strategier för att stärka USA:s roll på världsmarknaden.
Entrén till Federal Reserve Bank i San Francisco.