Amerikanska dollarn i världen - vilka länder använder den officiellt och länder där den accepteras som betalningsmedel

Den amerikanska dollarn såg dagens ljus första gången år 1792 då de första silvermynten lanserades på beställning av den amerikanska staten. Dessa silvermynt hade ett värde på 5 cent vardera och kallades för half dime. Idag är dollarn den valuta som används mest i världen och man uppskattar att 500 - 600 miljoner människor använder valutan varje dag.

Länder som använder amerikanska dollar som betalningsmedel

Utöver USA så finns det flera länder som använder amerikanska dollar som sin officiella valuta då dessa länder saknar eller har valt att överge sin egen valuta. Dessa länder är:

Amerikanska dollar accepteras även som betalningsmedel i ett flertal ytterligare länder runt om i världen, trots att den inte är ländernas officiella valuta. Detta har gjort att dollarn inofficiellt har blivit en internationell valuta. I Sverige så accepteras dock inte dollarn som godkänt betalningsmedel däremot kan man betala med Euro, utöver svenska kronor. Dock går det förstås att växla dollar till inhemsk valuta i de länder som man besöker.

Amerikanska dollars betydelse i världsekonomin

US Dollar är en valuta som har stor påverkan på andras länder valutor. Många länder har valt att binda sin valuta mot amerikanska dollar vilket innebär att då dollarn ökar eller minskar i värde så påverkade detta många andra valutor i världen.

För den svenska kronan, som inte är bunden till dollar, så innebär det att då dollarn ökar i värde blir den svenska kronan svagare mot många valutor i världen. En svag svensk krona ökar den svenska exporten men gör import dyrare samtidigt som svenskar som ska på utlandssemester får mindre köpkraft.

US Dollar är också en valuta som används vid prissättning och handel med råvaror som exempelvis olja, vete, frukt, metaller med mera. Det innebär att priserna på dessa råvaror påverkas av dollarns värde. Det är också ett av skälen till att många centralbanker använder dollar som reservvaluta för att kunna handla med dessa råvaror.

Länder som har egen dollar

Det finns också många länder som har en valuta som benämns dollar som exempelvis Kanada, Australien, Hong Kong, Singapore, Nya Zeeland och Brunei. Dessa inhemska valutor har inte någon koppling till US Dollar. Dock kan vissa av dessa länders centralbanker ha bundit valutan mot amerikanska dollar vilket då påverkar dollarkursen för den inhemska valutan.

Tjej som håller upp dollarsedlar som en solfjäder.