Dollarn som reservvaluta i världen och centralbanker

Reservvaluta är något som alla centralbanker har vilket innebär att man köper in en annans lands valuta som reserv för sin egen valuta. Reservvaluta har tillämpats i alla tider som det funnits pengar. Det var dock först under 1800-talet som reservvaluta blev en del av den globala ekonomin då allt fler länder grundande centralbanker som på ett organiserat sätt kunde handla med valutor.

Dollar blev ny ledande reservvaluta

Från början var engelska pundet den valuta som främst användes som reservvaluta men det förändrades efter andra världskriget då USA enligt Bretton Woods-systemet garanterade dollarns värde gentemot guld. Det innebar att 1 dollar fick ett fast värde som motsvarade 35 troy ounce guld, drygt 31 gram. Det ledde till att dollarn snabbt blev den nya ledande reservvalutan eftersom USA garanterade andra länder att dollarn kunde bytas in mot guld.

Under 1971 ansåg USA att systemet var för riskabelt vilket ledde till att Richard Nixon tog ett beslut att lägga ned Bretton Woods-systemet vilket innebar att dollarn blev en flytande valuta. Den amerikanska dollarn är fortfarande den valuta som främst används som reservvaluta runt om i världen då den historiskt visat sig ha ett bestående värde. Drygt 60 % av världens reservvalutor är i amerikanska dollar. Andra populära reservvalutor är Euro, Yen, Pund och kanadensiska dollar.

Hur fungerar en reservvaluta?

En reservvaluta köps in av centralbanker som därmed ser till att det finns möjlighet för inhemska banker och företag att göra affärer som betalas med amerikanska dollar. Det kan exempelvis vara inköp av råvaror som är knutna till dollarn som olja, jordbruksprodukter och metaller. Cirka 60 % av alla internationella fakturor betalas i amerikanska dollar vilket innebär att centralbanker ser till att US dollar finns tillgängligt på den nationella marknaden för handel på världsmarknaden.

Nästan alla centralbanker har en guldreserv som kan användas i kristider då guld historiskt har behållit sitt värde över en lång tid. En reservvaluta är också en form av säkerhet där centralbanker köper på sig stora mängder av en valuta som man anses ha ett stabilt värde och som kan användas för att skapa en ekonomisk stabilitet på marknaden.

Konsekvenser av att US dollar är den största reservvalutan

Genom att amerikanska dollarn är den största reservvalutan så innebär det en del fördelar för USA. Exempelvis kan USA ha ett högre handelsunderskott och kunna skjuta upp en påverkan på den amerikanska ekonomin och till och med skjuta på en valutakris. Detta ger USA större möjligheter och mer tid att kunna stabilisera ekonomin.

Då en stor andel av världens reservvaluta är i amerikanska dollar kan ett snabbt avyttrande av dollarn få allvarliga ekonomiska konsekvenser för den amerikanska ekonomin. Ofta sker avyttringen av dollarn som reservvaluta under kontrollerade former så att marknaden kan anpassa sig.

Dollarns styrka på världsmarknaden innebär också att USA ensidigt kan utfärda sanktioner mot olika länder med stöd av FN. Detta har lett till att många länder som har en stor ekonomi har valt att överge dollarn som reservvaluta och valt att investera i andra valutor för att kringgå USA:s sanktioner.

En stor uppsättning dollarsedlar av olika valörer som används som reservvaluta.