Fiatvalutan US dollar

Fiatpengar är pengar som har ett flytande värde och som inte backas upp av en centralbank eller stat, även om sedlarna ges ut av centralbanker. Det innebär att ingen går i god för att värdet på sedlarna har ett jämförbart värde i exempelvis guld. Enda skälet till att ett system med fiatpengar fungerar är att alla som använder pengarna har ett förtroende för dess värde.

Med andra ord så har fiatpengar inget bruksvärde eller eget värde, det är helt enkelt inte värt pappret det är skrivet på. Men tack vara att folk är överens om och accepterar sedlarnas värde så har pengarna ett värde för de som använder dessa vilket gör att pengarna har ett köpvärde.

US dollar är en fiatvaluta

År 1944 så anslöt sig ett flertal länder till Bretton Woods-systemet vilket innebar att länder förband sig att knyta sina länders valuta till dollarn med en fast kurs. I gengäld så garanterade USA att dollarn hade ett värde genom att man kunde byta in dollar mot guld. Priset för 1 troy ounce, vilket motsvarar drygt 31 gram guld, sattes till 35 dollar.

Det innebar att alla länder som köpte dollar som reservvaluta vara garanterade att kunna lösa in dollarn mot guld. Detta avtal fungerade ända fram till slutet på 1960-talet och avskaffades helt av Richard Nixon år 1971, då USA slutade att garantera dollarns värde i guld. Det ledde till att US dollar blev en fiatvaluta med en flytande valutakurs gentemot andra valutor på världsmarknaden.

US dollars värde står sig genom historien

Trots att amerikanska dollarn är en fiatvaluta, utan ett garanterat värde, så har US dollar haft ett bestående värde genom historien. Det har lett till att världsmarknaden haft ett fortsatt förtroende för US dollar och därmed fortsatt att använda amerikanska dollar som reservvaluta. Många länder har fortsatt att binda sin valuta mot dollarn vilket innebär att om värdet på dollar ökar eller sjunker så är det många valutor runt om i världen som påverkas.

US dollar är en av världens mest använda valutor

Amerikanska dollar används även som officiellt valuta i många länder och accepteras som betalningsmedel i än fler länder vilket gör att valutan har hållit sig stark och behållit sitt värde för att det är en betrodd valuta. Idag är det cirka 600 miljoner människor runt om i världen som dagligen använder dollar som betalningsmedel. Företag i hela världen som sysslar med import, export eller handlar på värdsmarknaden använder främst dollar som betalningsmedel. Cirka 60 % av alla fakturor i världen har valutan US dollar och betalas i US dollar.

Dollarn används också för att prissätta råvaror på världsmarknaden som exempelvis olja, jordbruksprodukter och metaller. Det innebär att all handel med dessa råvaror sker i amerikanska dollar. Som konsekvens av detta så köper centralbanker över hela världen upp dollar och använder som reservvaluta så att inhemska företag har tillgång till US dollar för sin handel på världsmarknaden.

Dollar är också en populär valuta att ta med sig då man är på resande fot då US dollar accepteras av alla länder över hela världen. Detta bidrar ofta även till att man får en bättre växlingskurs för US dollar än många andra valutor.

Välanvända dollarsedlar och mynt av olika valörer.