USD och money supply i M0, M1 och M2

Centralbanker använder sig av en monetär teori för att beräkna den utestående penningmängden av ett lands valuta. Dessa beräkningar delas upp i olika kategorier, M0, M1, M2 och M3 där den första och andra kategorin består av pengar eller värdehandlingar som snabbt kan omvandlas till kontanter medan de två sista kategorierna är den totala penningmängden som kan omvandlas till kontakter under en längre tid.

Genom att använda denna monetära teori för att göra beräkningar av penning mängden kan man snabbt få en översikt över hur mycket pengar som ett land äger eller har i cirkulation på marknaden.

Federal Reserve penningmängd i US dollar

Den penningmängd som FED har är uppdelad i olika kategorier så att man snabbt kan få en översikt över vilka pengar som finns tillgängliga idag, inom en snar framtid och över en lång tid. Därför delas penningmängden in i grupperna M0, M1 och M2.

M0

I denna kategori finner man totalsumman av alla sedlar och mynt som är i cirkulation men även centralbankers bankreserver. Det är alltså pengar som finns på marknaden.

M1

Denna kategori omfattar dels alla pengar som finns i M0 + resecheckar, insättningar och andra kontrollerbara insättningar hos banker.

M2

M2 är en beräkning som omfattar penningmängden i kategori M1 + insättningar på exempelvis sparkonton och tidsinsättningar som understiger 100 000 USD.

M3

Denna kategori omfattar den totala penningmängden i M2 + tidsinsättningar på över 100 000 USD och insättningar till övriga institutionella konton.

Den totala penningmängden i US dollar

US dollar är världens näst största valuta men används av länder över hela världen för daglig handel på världsmarknaden och som reservvaluta av centralbanker. Det gör att US dollar är den största valutan inom världsekonomin med cirka 60 % av marknadsandelarna. Den totala penningmängd i sedlar och mynt som FED har i cirkulation uppgår cirka 18,3 biljoner US dollar i början av år 2021.

20-dollarsedlar utspridda över stor yta.