Valutatrading i USD mot andra valutor och valutapar

Valutatrading innebär att man handlar med valutor, jämförbart med då man växlar pengar inför en utlandsresa. Skillnaden är dock att de som ägnar sig åt valutatrading vill göra vinster på kursändringar, på kort sikt eller över tid. Handel med valuta sker hela tiden mellan centralbanker, företag, kommersiella banker och även privatpersoner. Man uppskattar att valutahandeln omsätter cirka 5 biljoner US dollar varje dag.

Till skillnad mot då man handlar med aktier så sker handel med valuta direkt mellan två parter på en OTC-marknad. Valutamarknaden bedrivs på fyra olika marknadscenter som ligger belägna i fyra olika världsdelar. Valutahandel styrs av banker över hela världen vilket gör att handel med valuta kan ske dygnet runt, till skillnad mot handeln på börsen, som endast kan ske då börserna är öppna.

Handla med US dollar

US dollar är en av de valutor som de handlas mest med även om dollarn under en längre tid dragits med vissa problem så har dollarn stärkts och därmed åter blivit en populär handelsvaluta. Många har valt att investera i det mest populäraste valutaparet där Euro är basvalutan och dollarn är motvalutan.

Även om FED:s genomför åtgärder för att stärka dollarn och därmed skapa en stabil ekonomi på världsmarknaden så är en stigande kurs för US dollarn inte optimalt för alla som handlar med valutor. Exempelvis kan en stigande dollarkurs ställa till med problem för de som handlar på tillväxtmarknader som exempelvis Kina och Indien, dit många sökte sig under den period dollarn minskade i värde.

US dollar har stärkts mot flera stora valutor

Från att under år 2020 då US dollar hade en nedgång i valutavärde så har dollarn nu starkt kommit tillbaka och ökat i värde mot flera stora valutor, som exempelvis mot EUR där dollar har stärkts med upp till 5 % bara under år 2021. Detta, tillsammans med FED:s utfästelser kring styrräntan, har gjort att många tror på en fortsatt uppgång för US dollar och därmed väljer att övergå till att handla med US dollar istället för andra stora valutor.

Handla med US dollar i valutapar

Under senare tid har det varit populärt att handla med valutapar som EUR/USD, där EUR är basvalutan och dollarn motvalutan. Många har spekulerat i att EUR kommer att stiga mot dollarn, valt ”gå långt”, medan de som nu tror att dollarn kommer att fortsätta öka i värde väljer att ”gå kort”. US dollar är också mycket populär som basvaluta i valutapar med JPY, CHF och GBP.

Investerare i US dollar tror dock inte att US dollar kommer att stiga snabbt i värde men förutspår en fortsatt stigande trend under de närmaste åren. Att Federal Reserve, FED, har flaggat för att de kommer att höja sin styrränta snabbare än planerat bidrar också till att värdet på dollarn ökar.

Dollarsedlar jämte Eurosedlar som illustrerar valutaparet USD/EUR.